Covid-19 opatrenia

Koronapravidlá pre OH
  • Rúška sú povinné počas celej doby na všetkých disciplínach. Výnimky budú spomenuté pri jednotlivých popisoch disciplín.
  • Disciplíny budú prebiehať bez publika. Namiesto neho sa budeme snažiť robiť čo najviac livestreamov a videí na YouTube.
  • Ak sa bude konať nejaká udalosť s publikom, hladisko bude rozedelené sa sektory tak, aby sa jednotlivé kolektívy nemohli miešať.
  • Pred vstupom na disciplínu, ktorá sa koná v nejakej miestnosti je potrebné sa zapísať u zodpovedného učiteľa vykonávajúceho dozor na prezenčku a použiť dezinfekciu.
  • Počas disciplíny prebiehajúcej v telocvični sa v nej môže naraz nachádzať maximálne jedna trieda a porota.
  • Po športe si nepodávame ruky.
  • Tieto pravidlá budeme meniť podľa aktuálnych vyhlásení ÚVZ SR.
Čo robiť ak má moja trieda nariadenú povinnú karanténu?
  • Kontaktujem orgov na maili gamca.org2020@gmail.com
  • Snažím sa zapájať do disciplín, ktorých sa môžem účastniť z domu.
  • Jednotlivé disciplíny budú mať rôzne náhrady alebo iný alternatívny priebeh, ktorého sa budete môcť účastniť z domu. Vždy vás o ňom informujeme vopred.

Sponzori

Sociálne siete